Als u ergens mee zit ... en er zelf niet goed uitkomt:

Een GZ-psycholoog kan helpen!
 


Als groepspraktijk van ervaren psychologen verlenen we hulp aan volwassenen met licht tot matig ernstige problematiek. Deze zorg valt binnen de Generalistische Basis GGZ en is relatief kortdurend en klachtgericht van aard.

In de praktijk zijn geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en gekwalificeerde eerstelijnspsychologen werkzaam. We hechten aan professionaliteit en een persoonlijke benadering, waarbij u als cliënt voor ons centraal staat.

Waarom naar een GZ-psycholoog?

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Meestal lossen we problemen zelf op of praten we erover met anderen, zoals partner, familieleden of vrienden. Soms lukt dat niet of is dat onvoldoende. Deskundige hulp van een GZ-psycholoog kan dan uitkomst bieden. Denk niet dat alles eerst erger moet worden voordat u hulp gaat zoeken. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kunt u snel en effectief geholpen worden. 

Ons team

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

 • Depressie, somberheid.
 • Angstklachten, zoals paniek, fobieën, faalangst en angst voor ziekte.
 • Lichamelijke klachten, zonder een duidelijke lichamelijke oorzaak, zoals vermoeidheid, pijn en hyperventilatie.
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid.
 • Overspannenheid, burnout.
 • Moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
 • Moeite met opkomen voor uzelf.
 • Onzekerheid.
 • Eetproblematiek.
 • Problemen met het verwerken van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis, zoals verlies van een dierbare en seksueel misbruik.
 • Relatieproblemen.
 • Aanpassingsproblemen door een veranderende situatie zoals zelfstandig gaan wonen, echtscheiding en ouder worden.

Coronavirus

Momenteel is onze praktijk open en kunnen afspraken gewoon doorgaan. We volgen  uiteraard wel de adviezen op die we vanuit de overheid en onze beroepsvereniging krijgen en we houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Omdat we werken in een kleine setting is het houden van de benodigde afstand en het opvolgen van de hygiëne-adviezen goed mogelijk.

Naast de mogelijkheid om af te spreken bij ons op de praktijk, kunnen we een afspraak ook telefonisch of via video-bellen laten verlopen.  Als u dat wil, kunt u dat vantevoren laten weten. Voor video-bellen gebruiken we het programma Signal dat u gratis via de App-Store  kunt downloaden op uw telefoon.  Dit programma is vergelijkbaar met WhatsApp én voldoet aan de uitvoeringswet van de AVG.