Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Ondanks onze inspanningen tot zorgvuldigheid en het zo goed mogelijk uitoefenen van ons beroep, kunt u een klacht hebben over de behandeling. Wij stellen het op prijs als u deze dan met ons bespreekt om zodoende te proberen er samen uit te komen. Als u het moeilijk vindt om uw behandelend psycholoog aan te spreken of als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een andere psycholoog, werkzaam bij "De eerste lijn" inschakelen. Mochten uw bezwaren blijven bestaan en wilt u een klacht indienen, dan kan dat bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Sinds 1 januari 2017 is de  Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) van kracht. Deze geldt ook voor psychologen. 

Privacy

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de privacy-wet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Vanaf zestien jaar heeft u zelfstandig recht op inzage. De dossiers worden zorgvuldig bewaard in afgesloten dossierkasten. Na afloop van de behandeling wordt het dossier, volgens wettelijk eisen, na 15 jaar vernietigd.

In ons Privacy statement dat voldoet aan de AVG, kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.