Klachtenregeling en privacy

Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent of als u ontevreden bent, kunt u dat het beste met uw psycholoog bespreken. Zo ontstaat de kans om samen tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten  (LVVP).

De LVVP heeft een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van de LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Via de website van de LVVP kiest u de klachtenfunctionaris in uw eigen regio. Mocht deze een bekende van u zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris in de dichtstbijzijnde regio.

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval 25.000 euro. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijke rechter. LVVP-leden zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters).

We werken conform de nieuwe klachten- en geschillenregeling in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze is met ingang van 1 januari 2017 van kracht. 

Privacy

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP en aan de privacy-wet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. Vanaf zestien jaar heeft u zelfstandig recht op inzage. De dossiers worden zorgvuldig bewaard in afgesloten dossierkasten. Na afloop van de behandeling wordt het dossier, volgens wettelijk eisen, na 15 jaar vernietigd.

In ons Privacy statement dat voldoet aan de AVG, kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.